ייעות עסקי

כיצד תגדיל את שורת הרווח לעסק שלך

באדיבות מיטל חדד, IBI השקעות

רווח נקי מתחיל בתכנון פיננסי וייעוץ עסקי – כיצד תהפוך את האמרה החשובה הזאת למזומנים בקופה שלך? בעזרת הטיפים בכתבה הבאה.

עסק, קטן או גדל, חייב לעבור מספר שלבים בין הרגע הוא מופיע בעולם כרעיון, ועד לשנייה בא הוא הופך משגשג ופעיל. ניתן לחלק את משך זמן פעילותו לחמישה שלבים: רעיון, בניית תכנית עסקית, הקמת העסק, טרנספורמציה מיזמות לניהול והתרחבות ופיתוח עסקי.

תחום זה של ייעוץ וליווי עסקי עשויים לעזור ליזם ו/או לבעל הרעיון או העסק בכל אחד מהשלבים שצוינו לעיל – החל מלידת הרעיון ועד לשלב התרחבות עסק קיים. אכן, ייעוץ עסקי יכול לסייע בפן הרעיוני ובפן המימושי, למשל – איתור בתי השקעות או משקיעים לצרכי השקעה במינוף הרווחים.

השלבים השונים בהתפתחות העסק

כאשר עסק נמצא בשלב הרעיון, פנייה לאחד מבתי ההשקעות המובילים בארץ יכולה להוביל בסופו של דבר להתפתחות משמעותית בגידול העסק. יועץ עסקי מבית ההשקעות הנבחר, יכול לסייע במיקוד הרעיון, בנוסף לשיפור ובחינה חוזרת של המודלים הארגוניים והכלכליים התומכים בעסק.

בשלב בניית התכנית העסקית, היועץ העסקי יכול לסייע בפנייה לאחד מבתי ההשקעות המובילים בארץ, למשל – מומחה בניתוח המתחרים או ניתוחי שוק, וכן לסייע בעיצוב התכנית ודרך הצגתה באופן שיפנה כראוי למשקיעים שנמצאו.

בשלב הקמת העסק, ליווי עסקי מהווה חלק קריטי מניהול נבון של התהליך, תוך מיצוי העיקר מהטפל, בניית סדרי עדיפויות ולוחות זמנים, והיכרות עם ספקים מהימנים בשטח.

בשלב התרחבות העסק, ייעוץ עסקי ילווה בבחינת המבנה הפיננסי והארגוני של העסק, זאת ללא סיכונים מיותרים. ייעוץ פיננסי ועסקי הם קריטיים לשמירה על יציבותו ובריאותו של העסק, בן אם מדובר בעסק של יחיד והן אם מדובר בחברה גדולה.

תוכלו לחלק את תחום הליווי והייעוץ העסקי והפיננסי לשלושה תת-תחומים

• תת-תחום פיננסי – כולל הנחות עקרוניות לניתוח כלכלי, מבנה השקעה עד לשלב פתיחת/סיום שדרוג העסק, דו"ח רווח והפסד, שלב חישוב של נקודת איזון חודשית, מקורות מימון שונים ומימון נחוץ, תזרים מזומנים, סיכום רגישות רווחים לאלמנטים קריטיים כדוגמת תמחור.

• תת-תחום יישומי וארגונים – תהליכי שיווק ומכירה, ייצור, תפעול, כוח אדם וניהול. כחלק מהפן היישומי, מוענקים שירותים שונים, כדוגמת ניתח שוק, SWOT (הזדמנויות, איומים, נקודות חוזק וחולשה) ובדיקת תהליכי הארגון השונים, מבנה כוח אדם וכד'.

• ליווי והכשרה ניהולית – הכשרה והדרכה בשיטות וטכניקות ניהול מתקדמת, בניית תכנית עסקית, הדרכה לאופן הצגת תכנית עסקית מול משקיעים פוטנציאליים וכו'.

מינוף רווחי החברה

במסגרת הפן הכלכלי בליווי והייעוץ העסקי, כלי חזק במיוחד בידי היועצים, הוא תחום מקורות המימון. חברה זקוקה למקורות מימון שונים. דוגמא למקור מימון אחד תהיה – משקיעים, אך לפעמים מקור מימון זה אינו מספיק לתמיכה בפעילות העסק או הרחבתו. ישנן חברות המסתייעות במינוף כדי להגדיל את הכסף הזמין המיועד לפעילות העסקית והגדלת רווחים.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים