איך לבחור ביטוח לעסק?

אם ברצונכם לפתוח עסק חדש או שהינכם בעלי עסק קיים עם פוליסת ביטוח העומדת לפוג, חובה לרכוש או לחדש את פוליסת הביטוח של בית העסק.

בעת פנייה לסוכנות ביטוח לצרכי קבלת הצעת מחיר לרכישת פוליסת ביטוח בדקו מה אתם מעוניינים לבטח ובקשו לקבל את פוליסת הביטוח המלאה בכתב. חשוב לזכור, כל כיסוי ביטוחי הכתוב בפוליסה זה הכיסוי שאותו תקבלו.

בין אם אתם בעלי משרד, בית עסק או מפעל, מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח המספקת מגוון כיסויים ביטוחיים המעניקים מענה במקרים של נזקים למבנה העסק, לתכולת העסק, ביטוח צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות המוצר, ביטוח אובדן רווחים/ הכנסה, ביטוח סחורה בהעברה ועוד.

ביטוח אלמנטרי לעסקים

ביטוח מקיף למבנה המשרד

פוליסת ביטוח הכוללת כיסוי נזקים למבנה, כגון נזקים הנגרמו בעקבות שריפה, התפוצצות (בעקבת דליפת גז, שמן ודלק, קצר חשמלי וכו'), נזקי טבע (כגון, רעידות אדמה, שיטפון, סופות ועוד), נזקי התבקעות צנרת המים, נזקים הנגרמו כתוצאה מפריצה או ניסיון לפריצה, נזקי אירועי טרור ואלימות, התנגשות כלי רכב או בעלי חיים במבנה.
וכן נזקים הנגרמו מפגיעה של כלי טיס או חפצים שנפלו ממנו. במסגרת פוליסת הביטוח המבוטח מקבל פיצוי כספי עבור אובדן דמי שכירות, אובדן רווחים והכנסה עד ל-12 חודשים הנדרשים לתקופת שיקום בית העסק.

ביטוח לתכולת המשרד
פוליסת הביטוח המכסה נזקים לתכולת המשרד, לדוגמא: כלל המכשירים האלקטרוניים, מערכות המחשוב, הציוד והריהוט המשרדי, מלאי החברה, חומרי גלם ועוד. כמו כן, הביטוח מכסה הוצאות שחזור מידע שאבד וכן הוצאות שנגרמו עקב הפסקת הפעילות המשרדית.

בנוסף, הביטוח מכסה נזקים שנגרמו לרכוש בזמן העברתו למען חדש כולל העברת כספת המשרד והעברת כספים (מזומנים, צ'קים ושטרות חוב) לבנק.

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח זה מיועד לבעלי מקצועות חופשיים ומכסה תביעות עקב נזק הנגרם לצד ג' כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו. כמו כן, ביטוח זה כולל ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה בכירים החשופים לתביעות מתוקף תפקידם.

בנוסף, סוכני מביטוח מספקים ביטוח אחריות המוצר המכסה נזקים שנגרמו לצד ג', כגון נזקי גוף או רכוש עקב קניית מוצר פגום שיוצר, סופק, יובא, שווק או נארז על ידי המבוטח.

ביטוח רכב

פוליסת ביטוח לרכב מיועד לכיסוי נזקי גוף ורכוש הנגרמים בעקבות תאונות דרכים, גניבות ונזקים לכלי הרכב, כולל נזקי טבע ומעשה זדון. לרבות ביטוח רכב לרכבים מסחריים, אוטובוסים, מוניות, משאיות, נגררים, אופנועים, קטנועים וציוד הנדסי כבד.

ביטוח חיים ומנהלים

פוליסת ביטוח חיים ומנהלים כוללת מרכיב של חיסכון לגיל פרישה וכן מכסה סיכונים כגון אובדן כושר עבודה זמני או מקצועי. בפוליסה זו חשוב לשים דגש שהגדרת העיסוק המקצועי של העובד תהיה רשומה בפוליסה אחרת המבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח.ביטוח מסוג זה מעניק הטבות מס שונות הן למעביד והן לעובד.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים