ביטוח לעסקים סוגי נזקים לכיסוי

בעלי עסקים המעוניינים לבטח את עסקם מפני מצבים שונים בהם העסק עלול להפגע לוקחים בחשבון סוגי נזקים כספיים רבים שעלולים להגרם לעסק במקרי ביטוח שונים:

נזקי רכוש

על פי רב, בית עסק מכיל ציוד רב: ציוד משרדי, ציוד מיחשוב ואלקטרוניקה, מכונות, כלי עבודה, מלאי, ובנוסף קיים אף מבנה העסק עצמו שאף אותו יש לבטח.

נזקי גוף

עובדים ומבקרים בבית העסק שנפגעו בתאונה ועלולים לתבוע את בעל העסק. ניתן להרחיב את הכיסוי כך שיכלול ביטוח תאונות אישיות וכיסוי עבור מקרים בהם בעל המשרד או העסק נתבע על פגיעה בעובד בעת עבודתו או צד שלישי כתוצאה מרשלנותו של בעל העסק.

נזקי איבוד מידע

עסק אינו רק הכסאות והמחשבים אלא גם מידע אשר עלול ללכת לאיבוד בעת אירוע ביטוחי הפוגע בבית העסק. כאשר מדובר על ביטוח לעסקים, אחד מסעיפי הביטוח אשר יופיעו יהיה כיסוי עבור הוצאות שיחזור מידע.

נזקי תביעות

תביעות יכולות להיות מופנות אל בתי עסק ונושאי תפקידים בעסק כתלות בסוג העסק. נותני שירותים חשופים לתביעות בגין רשלנות מקצועית של בעל העסק או אחד מעובדיו, עסקי ייצור, שיווק וייבוא חשופים לתביעות בגין מוצר פגום שגרם לפגיעה בגוף או ברכוש, ואילו דירקטורים ונושאי משרות בכירים חשופים לתביעות מצד בעלי המניות, עובדי החברה או ספקיה.

נזק לכספים השמורים בעסק

עסקים רבים מחזיקים סכומי כסף מזומן, המחאות, שטרות, שטרי התחייבות, שוברי תשלום של כרטיסי אשראי, תווי קנייה, המחאות דואר, בולי דואר, בולי חשבון, בולי הכנסה ואיגרות בעסק בכספות. כספים אלו יכולים להפגע בעת מקרה ביטוחי או בעת העברה לבנק.

נזקי איבוד הכנסה ואיבוד דמי שכירות

כאשר נגרם נזק לבית העסק והעסק מושבת נגרמים לבעל העסק נזקים כספיים שמקורם באיבוד הכנסה ואיבוד דמי שכירות.

לסיכום

ביטוח לעסקים כולל כיסוי לכל סוגי הנזקים הללו, או חלקם, בהתאם למוסכם בפוליסת הביטוח.

פוליסות ביטוח לעסקים ניתן לרכוש ברמות כיסוי שונות. לדוגמה, כיסוי עבור נזקי רכוש יכול לכלול כיסוי על מלאי, סחורות, וחומרי גלם הנמצאים בעסק או לא לכלול כיסוי שכזה.

ניתן להפריד בין ביטוח לעסקים המיועד לבעלי משרדים ובין ביטוח לעסקים המיועד לבעלי העסק. ביטוח עסקים המיועד לבעלי משרדים יתן מענה למצבים ייחודיים להם כגון אובדן דמי השכירות כתוצאה מפגיעה במבנה, ואילו ביטוח המיועד לבעלי העסקים יעניק כיסוי לאובדן הכנסות כתוצאה מפגיעה בעסק.

עסק או משרד מלבד היותו שווה ערך לסכומי כסף גדולים גם מהווה מקור הכנסה לבעליו. רכישת פוליסת ביטוח לעסקים מתאימה, יכולה להגן על בעל העסק או המשרד מפני הוצאות לא צפויות ואובדן הכנסות שבמקורן בפגיעה בעסק.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים