מונחי יסוד בתחום הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הינו תחום העוסק בתיעוד הפעילות הפיננסית של חברות מסחריות, עצמאים, גופים ציבוריים וממשלתיים ומלכ"רים.

תיעוד זה כולל רישום התנועות הכספיות של בית העסק, כגון תשלומים לספקים, הכנסות ורכישות, הכנת משכורות, גביית חובות, הנפקת חשבוניות, התאמות בנקים ועוד. ישנן שתי שיטות לניהול חשבונות: הנהלת חשבונות חד צידית והנהלת חשבונות דו צידית/ כפולה.

הנהלת חשבונות דו צידית/ כפולה

זוהי השיטה הכי מקובלת לניהול חשבונות ובה נרשמות כלל הפעולות הפיננסיות של בית העסק, כולל תיעוד הוצאות, הכנסות, התחייבויות כלפי ספקים ונכסיי העסק.

כל פעולה פיננסית כלשהי נרשמת פעמיים, בפעם הראשונה רושמים מה מקור הפעולה – מהיכן הגיע הכסף? לקוחות או ספקים. בפעם השנייה רושמים לאן הולך הכסף? לתזרים המזומנים, לתשלום לספקים וכדומה.

הנהלת חשבונות חד צידית

הנהלת חשבונות המיועדת בעיקר לעסקים קטנים ובינונייים שעיקר פעולותיהם נעשות במזומן. בשיטה זו רושמים רק פעם אחת את ההוצאות וההכנסות בית העסק.

מנהל חשבונות

אחראי על עבודות הנהלת החשבונות היומיומיות, כגון הנפקת חשבוניות, הכנת משכורות, תשלום לספקים, גביית חובות, תמחור, חישובים מסחריים, התאמות בנקים ועוד בהתאם לשיטת החשבונאות המונהגת בבית העסק: הנהלת חשבונות כפולה או חד צידית.

כמו כן, מנהל החשבונות אחראי לאספקת דו"חות תקופתיים ומאזנים לרשויות המס. בכל שנת מס מנהל החשבונות מעביר את הדו"חות והמאזנים לביקורת רואה חשבון.

ישנם 3 סוגי דרגות של מנהלי חשבונות:

סוג 1 ו-2 – זה הסיווג הנמוך ביותר הניתן למנהלי חשבונות בעלי תפקידים שוליים.

סוג 3 – סיווג המתאים לניהול חשבונות של עסקים קטנים ובינוניים.

מנהל חשבונות מדופלם – הסיווג הגבוהה ביותר ומתאים לניהול עצמאי של חשבונות בעסקים גדולים.

מנהל חשבונות אינו חייב להיות בעל תעודה של ניהול חשבונות, אפשר לבחור מנהל חשבונות על סמך ניסיון שלו בתחום ולא על סמך תעודה מקצועית. חשוב לבחור מנהל חשבונות שתוכלו לסמוך עליו.

הנהלת חשבונות חיצונית

בעלי עסקים קטנים שאינם זקוקים למנהלי חשבונות במשרה מלאה משתמשים בשירותי הנהלת חשבונות חיצוניים. בעלי העסק מוסרים פעם בחודש את הניירת המשרדית העוסקת בפעילות הפיננסית למנהלי חשבונות חיצוניים, כולל חשבוניות, קבלות, הפקדות, כרטיסי אשראי, קופה קטנה, זיכויים וכדומה.

מנהל החשבונות החיצוני מכניס את הנתונים לתוכנת הנהלת חשבונות ודואג להכנת משכורות, לדווח לרשויות המס, להפיק דוחות, מאזנים ועוד.

רואה חשבון

רואה חשבון חייב להיות בעלת רישיון הסמכה על פי החוק לעסוק בראיית חשבון. רואה חשבון הינו בעל ידע במגוון תחומים, כולל חשבונאות, מיסוי, מימון ותחומים נוספים. בין היתר, רואה חשבון אחראי על ביצוע ביקורות על דוחות כספיים ומתן חוות דעת מקצועית. רואה החשבון מקבל דו"חות תקופתיים ומאזן בוחן בסוף כל רבעון או שנה ומכין דו"ח רווח והפסד.

יועץ מס

יועץ מס מספק שירותי ייעוץ מס וייעוץ פיננסי, ייצוג עסקים מול רשויות המס, פתיחת תיקים ברשויות המס, תיאומי מס, החזרי מס לשכירים, הגשת דו"חות שנתיים לרשויות המס, הכנת הצהרות הון, ניתוח השקעות פיננסיות, ביצוע תכנון מס ומגוון שירותים נוספים.

כל יועצי המס מחוייבים להירשם בפנקס יועצי המס של ישראל, לקבל רישיון לעסוק בתחום וכן לעמוד בתנאים הקבועים בחוק.

ביקורת חשבונות

רואי חשבון מבצעים ביקורת חשבונות על מנת לודא שהחברה מתנהלת בצורה הגונה וחוקית ולהעניק חוות דעת מקצועית. הביקורת מתבצעת על הדו"חות הכספיים של החברה שמתפרסמים בכל שנת מס.

דו"חות כספיים

דו"חות מתארים את מצבו הפיננסי של בית העסק שלך ומפיקים אותם פעם ברבעון או בשנה. דו"חות אלו בד"כ כוללים מאזן כספי של החברה המכיל בתוכו דו"ח על נכסי החברה, התחייבויות וההון העצמי של החברה.

כמו כן, הדו"חות הללו כוללים גם דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרימי מזומנים ודו"ח על השינויים בהון החברה. הדו"חות מלווים בהערות המסייעות בהליך הניתוח הפיננסי. בנוסף, חלק מן החברות מספקות דו"חות עתידיים (דו"חות פרו פורמה) לטווח של 3-5 שנים בהסתמך על נתוני הדו"חות הכספיים של החברה.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים