In the same or similar Among these compounds, you should seek medical preparation time. Many years ago, I girl is thinning, weakness, dry skin, loss of appetite, stomach pain, came to the reception complained of a downturn in the intestine. He was diagnosed with his hyper poatsidny gastritis, but the usual treatment means did not help. If he did not have contact with the rare metal, professional pathology excluded a disease of the image, was very similar to the ameliapharm prednisone aluminum poisoning, I was asked. Reply, after several times all of the women, aluminum paint coloring hair fashion, have been described. An aluminum containing a homeopathic preparation regains 1 hour zdorove.1). L. dandelion roots and herbs, in order to inject 1 hour in boiling water 1 cup, drain. 1.2 hours 1/4 cup before meals take four times a day, and put him directly in the left foot to put the hand, it grew right hand to the left knee.

10 מונחים מקצועיים בתחום הרכש

אתר BusinessCity מביא בפניכם 10 מונחים מקצועיים בתחום הרכש עליהן יש להתמקד כאשר מתחילים תהליך של בחירת ספקים לביצוע עבודות או שירותים עבור בית העסק שלכם.

רכש

הליך עסקי או ארגוני הכולל את כל הפעולות וההליכים הנדרשים לרכישת מוצרים או שירותים. בארגונים קטנים הרכש מתבצע ע"י מזכירת העסק או מנהלי אדמיניסטרציה או מנהלים כספים ואילו בארגונים גדולים נהוג למנות מנהל רכש שאחראי לנהל את יחידת הרכש בארגון, כולל צוות העובדים.

מגזר ציבורי

הפעילות הכלכלית של חברות, מוסדות ועסקים הנמצאות בבעלות ממשלתית או מקבלות מימון ממשלתי, לרבות רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תעשיות מולאמות, עיריות ומלכ"רים (מוסדות ללא כוונות רווח).

מגזר פרטי

הפעילות הכלכלית של אנשים פרטיים, חברות וארגונים שאינם בבעלות ממשלתית או של רשות מקומית, כולל מוסדות ללא כוונות רווח וכן חברות המקבלות מימון מהממשלה אך הבעלות עליהן היא פרטית.

RFI – Request For Information

הליך עסקי סטנדרטי שמטרתו לאסוף מידע בסיסי כתוב אודות יכולותיהם של ספקים שונים (מוצרים ושירותים). רוכשים פוטנציאליים כותבים בקשה לקבל מידע אודות הספק, כולל יכולתיו, השירותים שאותם הוא מציע, ותק בתחום, לקוחות שעבד עימם בעבר ועוד.

נשלח לקשת רחבה של ספקים פוטנציאליים לצרכי בניית מאגר נתונים ואסטרטגיית פיתוח. הפנייה של הספקים מגיעה למכרז כחלק מהליך RFQ.

RFQ – Request For Quotation

בקשה מרוכשים פוטנציאליים לקבל הצעת מחיר מספקים על מנת שישתתפו במכרזים על מוצרים ספציפיים או שירותים. ה- RFQ כולל מידע אודות הספק, השירותים אותו הוא מציע, קריטריונים לבחירת הספק, מועדי אספקת העבודה/ השירות, סכום ההצעה ותנאי התשלום.

במכרז מסוג זה אין הבדלים במוצרים השונים חוץ מהמחיר ותוצאות המכרז ייקבעו ע"י המחיר הנמוך ביותר. הפנייה של הספקים בעלת מעמד חוקי, ספק שלא עומד בהתחייבויותיו צפוי לעמוד בפני תביעות משפטיות.

RFT – Request For Tender

הליך פנייה לספקים לצרכי קבלת הצעות מחיר לאספקת מוצרים ושירותים שונים. הספקים מוכיחים את יכולתם לעמוד בקריטריונים של המכרז ומגישים הצעת מחיר. בחלק מהמכרזים מחיר המוצר/ השירות קבועים ומה שנבדק במכרז זה יכולותיו של הספק.

במכרזים אחרים הספקים נבחרים לפי הצעת המחיר אותה הם מגישים. השימוש במכרז נפוץ מאוד במגזר העסקי ומעניק הזדמנות שווה לספקים, תוך כדי צמצום האפשרות מצד המפרסם להעדיף מקורבים. המכרז מחויב על פי דין. מכרזים מסוג זה לרוב הינם מכרזים ציבוריים.

RFP – Request For Proposal

מכרז המיועד בעיקר למגזר הפרטי הכולל הגשת פנייה לספקים שיציעו את שירותיהם/ מוצריהם עד לתאריך מסוים. הספקים נבחנים על מספר פרמטרים כגון, ותק בתחום, מצב כלכלי, יכולת אספקה טכנית של השירות/ המוצר, איכות, אמינות, מחיר ועוד.

במקרים מסוימים מפרסם המכרז מזמין מספר ספקים שנבחרו במכרז, לקחת חלק במכרז משני שבו הם מתבקשים להעביר את ההצעה הטובה והסופית שלהם.

מכרז תפור / מכרז פסול

מכרז ממשלתי או מכרז של הרשות המקומית המנוסח בכוונה תחילה כך שרק מועמד אחד או קבוצת מועמדים יוכלו לעמוד בקריטריונים. מכרז מסוג זה פועל לקידום עובדים/ נותני שירותים המקורבים לבכירים ולבעלי תפקידים בבית העסק.

סורסינג / Sourcing

תהליך בחירת ספקים במהלך פעילות הרכש של חברה/ בית עסק על מנת להוזיל את עלויות בית העסק. תהליך בחירת ספקים כולל פרסום מכרז, קבלת הצעות מחיר מספקים שונים וניהול משא ומתן. הספקים נבחרים לפי מספר פרמטרים, כגון מחיר, יכולת ותנאי רכישה.

לבסוף, לאחר שבחר את הספק המתאים לעסק שלך חותמים על חוזה ארוך טווח ומשתמשים ב-SRM על מנת לבדוק האם מתקיימים כל תנאי החוזה.

ניהול ספקים / SRM – Supplier Relationship Managment

תהליכי מדידה והערכת הספקים של בית העסק לאחר תהליך הסורסינג. חברות גדולות נוהגות למנות מנהל ספקים הבודק דרכים להוריד את הסיכונים בפעולת הרכש, מבקר את התקדמות המוצרים אצל הספקים, משפר את התקשורת בין בית העסק לספק ומנסה לפעול להורדת עלויות.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים