Representation in tax evasion cases

עורך דין פלילי לייצוג בתיקי העלמת מס

התיקים ששומעים עליהם הכי פחות, אלא אם כן מדובר בסלבריטיז למיניהם הם תיקי העלמות מס ועבירות הלבנת הון ודומות להן. הסיבה ברורה, והיא הבושה שנלווית לעבירה ולעונשה. עבירות מס הן מסוג העבירו שלא יודעים לעולם כיצד ייגמרו ואיך תצליחו להתגבר עליהן, משום שבכל מקרה יש אין ספור דקויות וסעיפים של רשויות המס שלפיהם יכולים לבדוק אתכם להאשים אתכם בהם גם אם לא יצליחו להוכיח עבירות מס. תשלום מיסים בישראל ובכל מדינה הוא חובה של כל אזרח, ואם למישהו נדמה שאינכם עומדים בחוק זה יכול להיות באמת משום שאנכם עושים זאת מכל מיני סיבות, אבל גם משום שיש אולי בעיה נוספת שאינכם מודעים לה ואת זה רק עורך דין פלילי יכול לבדוק.

אתם חלק מתמונת חקירה שלמה

זה אולי לא נשמע טוב שעורך הדין הפלילי נכנס לתמונה, אבל זה קורה רק משום שלא רק עבירת הס היא הבעיה, אלא אולי הקשרים שלכם לארגונים שונים, לאנשים אחרים, לתפקיד שלכם בארגון או לעבודות שביעתם לאותם גופים שהם למעשה עיקר החקירה והעניין שלהם. במקרה כזה, רשויות המס יעשו הכל כדי לקשור את קצוות הסיפור של החקירה ומבחינתכם אתם רק חלק קטן מהתמונה. לכן, בכל מקרה כזה, במיוחד אם אינכם עצמאים קטנים או גדולים ואינכם מזומנים לחקירה שגרתית שכזאת, עורך דין פלילי טוב חייב לייצג אתכם מההתחלה, במיוחד אם הוא מתמחה בעבירות כאלה לכל מגזר.

אי ידיעה אינו פוטר מחקירה ומאישום

יכול להיות שידעתם איך לדווח על כל דבר בחברה שלכם ויכול להיות שחשבתם שאתם עושים הכל נכון. חובת הדיווח על כל הכנסה שהיא ורישום שלה בצורה הנכונה חייבים להיעשות לפי חוק ובצורה מסודרת. גם שקל אחד שיחסר לכם בקופה הוא עילה לבדיקת כל הרישומים עצמם, ולכן ברגע שאתם חשודים בעבירת מס התהליך יהיה ארוך ומעמיק, ורצוי מאוד שעורך דין פלילי ייצג אתכם בכל מגעיכם עם הרשויות. אם תצטרכו לפתוח במשא ומתן אתם, עדיף שזה ייעשה על ידי אנשי המקצוע.

ברירת כופר וקנס על פני מאסר

אם שאלתם את עצמכם איך זה שכל כך מעט נכנסים לכלא על עבירות מס, זה משום שהמדינה מציבה בפני חלקם ברירות קנס ותשלום כופר, כמובן עם סנקציות מסוימות על תנאי או בפועל. למען האמת, במקרים רבים זה אפילו עדיף על אנשי רשויות המס. הסיבה היא שהמדינה מעוניינת בכסף ולא במאסר, וככל שתצליח להוציא זאת מכם כך ייטב לאוצר המדינה ואתם תשלמו את חלופת המאסר. כדי להגיע למצב שבו אתם יכולים לשלם סכומים קטנים יותר ולצאת מהחקירה בצורה קלה יותר מהרגיל, וללא השלכות פליליות חמורות לעתיד, גם רשויות המס יעדיפו לנהל את ההליכים עם עורך הדין הפלילי שלכם שיוכל לקבל מהם סעיפים שייטיבו אתכם.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים