ביטוח, שאלות תשובות

ביטוח, שאלות תשובות

ביזנס סיטי מציג מבחר שאלות ותשובות בתחום ביטוח עסק

 

מהם הפרמטרים המרכיבים את פוליסת ביטוח עסק?

האם הציוד של החברה הנמצא מחוץ למבנה העסק מכוסה?

מה תפקידו של סוקר מיגונים?

לפי מה נקבע גובה סכום הביטוח כאשר יש מלאי משתנה?

מה מכסה ביטוח אחריות צד ג'?

 

1. מהם הפרמטרים המרכיבים את פוליסת ביטוח עסק?

בעלי עסקים אינם לוקחים סיכונים ומבטחים את תכולת בית העסק כנגד כל סוגי הנזקים כגון פריצה, שריפה, נזקי טבע ורעידות אדמה וכדומה.

כמו כן, פוליסת הביטוח כוללת ביטוח מבנה העסק והרחבות שונות בהתאם לסוג העסק: ביטוח אובדן רווחים, ביטוח חבות המוצר, ביטוח צד ג', ביטוח חבות מעבידים, ביטוח סחורה וכספים בהעברה, ביטוח אחריות מקצועית , ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח חיים ומנהלים, כיסוי אובדן דמי שכירות, ביטוח למערכות הממוחשבות ולמאגרי המידע וביטוח למבנים הנמצאים בתהליכי שיפוצים.

 

2. האם הציוד של החברה הנמצא מחוץ למבנה העסק מכוסה?

ציוד של החברה הנמצא מחוץ למבנה העסק בין אם באופן קבוע או זמני מכוסה בשווי של 10% מסכום ביטוח התכולה של בית העסק. ביטוח התכולה מספק מענה ביטוחי כנגד נזקי פריצה, שוד, שריפה, נזקי צנרת והתפוצצות. כיסוי כנגד נזקי טבע, כגון ברקים ורעידות אדמה אינו נכלל אוטומטי בפוליסת הביטוח, לצורך כך תצטרכו לרכוש הרחבה לפוליסה.

 

3. מה תפקידו של סוקר מיגונים?

כל בית עסק חשוף לסיכונים רבים, כגון פריצה, שוד, נזקי אינסטלציה, נזקי טבע, גניבת רכוש של בית העסק והעובדים, גניבת רכוש הנמצא מחוץ לבית העסק ועוד. סוקר מיגונים הוא נציג של חברת הביטוח המגיע לבית העסק לצורך הערכת הסיכונים העלולים להתרחש בעסק.

הסוקר עורך רשימה של אמצעי המיגון הקיימים ונותן את המלצותיו לשיפור המצב ולהקטנת הסיכונים. הדו"ח המתקבל מידי סוקר המיגונים מתייחס גם לסיכוני חבויות, כולל ביטוח אחריות צד ג', ביטוח חבויות מעבידים וביטוח חבויות המוצר.

הדו"ח המתקבל מידי הסוקר הינו בגדר ייעוץ בלבד, חברת הביטוח אינה חייבת לקבל את מלוא המלצותיו.

 

4. לפי מה נקבע גובה סכום הביטוח כאשר יש מלאי משתנה?

סכום הביטוח נקבע על פי ערך המלאי המקסימלי שנקבע בפוליסה של העסק.

 

5. מה מכסה ביטוח אחריות צד ג'?

ביטוח אחריות כלפי צד ג' מכסה נזקי גוף ורכוש הנגרמים לצד ג' כתוצאה מרשלנות בעל העסק או עובדיו במסגרת פעילות העסק או בעקבותיה. ביטוח צד ג' מבוסס על יום האירוע שבו נגרם הנזק, לכן הפוליסה מכסה את עלות הנזקים רק אם האירוע התרחש במהלך תקופת הביטוח. בכל פוליסת ביטוח צד ג' יש סעיף גבול אחריות וסעיף השתתפות עצמית.

סעיף גבול האחריות מתייחס לסכום המקסימלי שאותו תשלם חברת הביטוח למבוטח במקרה של הפעלת הפוליסה. גובה הסכום המקסימלי שחברת הביטוח תשלם לכם תלוי במחיר הפוליסה ששילמתם לחברת הביטוח.

כל הפעלה של פוליסת ביטוח צד ג' כרוכה בתשלום השתתפות עצמית של בית העסק, סכום ההשתתפות משתנה בהתאם למחיר פוליסת הביטוח ששילמתם.

 

לראש העמוד

 

 

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים