כך תבדקו שחברת ההסעות שלכם נוקטת באמצעי בטיחות

מאת: מור באנר

הסעות ממקום למקום במדינה קטנה כמו ישראל, הן קלות וקצרות יחסית. לכל מקום בארץ, ניתן להסיע בזמן קצר, במחיר סביר וכל קבוצת אנשים נדרשת. הסעות ממקום אחד למשנהו מתבססות בדרך כלל על התחבורה הציבורית כמו רכבות, אוטובוסים, מוניות שירות ועוד. במדינות מסוימות, הסעות בין קצוות המדינה ייעשו גם בטיסה פנימית, אולם בישראל אופציה זו היא פחות שכיחה.

עם זאת, בכל הסעה שכזו יש לנקוט אמצעי בטיחות, על מנת להבטיח את הגעתם של הנוסעים בביטחה למקום יעדם. ישנם מספר אישורים שיש לבדוק את קיומם בחברת ההסעות, במיוחד כאשר המדובר על הסעות תלמידים לבית הספר. כמו כן, ההמלצה היא לבדוק את רישיונם של הנהגים, מספר העבירות הרשומות להם, סוג העבירות ועוד.

הסעות תלמידים

הסעות תלמידים חייבות להתבצע על פי פקודת התעבורה וחוזר מנכ"ל משרד החינוך. הסעות תלמידים חייבות להתבצע על ידי חברת הסעות בעלת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. גם רכב ההסעה חייב להיות מאושר, ולעבור בדיקות תקופתיות אשר יאשרו את תקינותו ואת תקינות אמצעי ההגנה המותקנים בו. לפני הזמנת הסעה זו או אחרת, יש לבדוק אישורים אלה.

רישיון הרכב יינתן להסעות תלמידים, כך שדבר זה יצויין בו, והרכב יהיה בעל שלט כי הוא מיועד להסעות. גם ברישיון הנהג צריכה להיות חותמת "רשאי להסיע ילדים", כך שמזמיני ההסעה יכולים להיות בטוחים כי נהג זה הינו כשיר להסיע תלמידים (וברשותו תעודת יושר, הוא כשיר רפואי, ואין בעברו עברות תנועה חמורות או עבירות מין).

בטיחות בהסעות כלליות

בכדי להגיע בבטחה ממקום למקום, יש להקפיד על בטיחות בנסיעה, הן לנהגי ההסעה והן לנוסעיה. תאונות רבות מתרחשות עקב מפגעי הדרך, כך שהנהג לא התמקד כל כולו בנהיגה. תאונות רבות יותר מתרחשות בימי החורף הסגריריים, בזמני ראות לא טובה (כמו בלילה או ימי ערפל), זמנים עמוסים בכביש( במיוחד בפקקים) ועוד.

על מנת למנוע תאונות אלו, יש להעיר את תשומת ליבו של הנהג, לבחור את זמני הנסיעה באופן שיאפשר הגעה רגועה למקום היעד. כמו כן, יש להקפיד על זמני עירות ושינה, כפי שהמחוקק קבע, באופן אשר לא יעלה על יותר משמונה שעות נהיגה.

מעבר לכך, יש לעקוב אחר הוראות הבטיחות גם בכלי הרכב עצמו, כמו למשל החובה לחגור חגורות בטיחות, ולרתום את התינוקות לכיסאות בטיחות המתאימים לגובהם וגילם. במידת האפשר, אין להרשות טיולים או הליכות ברחבי רכב ההסעה, גם אם הוא נמצא בפקק או עצר למשך מספר דקות. המלצות כלליות כמו איסור הוצאת הידיים מהחלון, או איסור על ישיבת ילדים במושבים הראשוניים, הינם נכונים תמיד, וכדאי לציית להם.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים