משבר הבנקים

משבר הבנקים – הבנקים נערכים לקיצוץ של עוד משרות

הבנקים בישראל נערכים לקיצוץ של עוד כ-2,000 משרות וזאת בעקבות ההנחיה של בנק ישראל להכנת תוכנית התייעלות מפורטת.

בניגוד למגמה זו, בנק מזרחי טפחות מעדיפים להתרחב, לגייס עוד כח אדם ולפתוח עוד סניפים בארץ.

בנקים רבים בישראל עובדים על גיבוש תוכנית התייעלות חדשה, שלפי הערכות יגרמו לפרישה של לא פחות מ-1,000 עובדים בשנים הקרובות. בתחילת השנה (2016) – המפקחת על הבנקים, ד"ר חדווה בר, הורתה כי הבנקים מחוייבים להציג בפניה עד סוף השנה תוכנית התייעלות לחמש שנים הקרובות, שתכלול יעדים ברורים ברמה השנתית וכן חישוב העלויות הצפויות.

בתמורה לכך, ד"ר בר תעניק לבנקים "צ'ופר" שאמור לדרבן אותם להוציא לפועל התייעלות אגרסיבית ; ההוצאה בגין ההתייעלות, שעיקרה הוא הוצאה בגין פרישה מוקדמת, תתפרס לאורך 5 שנים בהון הבנק.

בצורה זו, ההפרשה לא תפגע בעמידת הבנקים ביעדי הלימות ההון – אשר זהו פרמטר אשר משפיע על צמיחת אשראי הבנקים.

פרטים מלאים בכתבה של גלובס>>

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים