אשראי חוץ בנקאי

בביזנס סיטי, חברות המספקות פתרונות בהשגת הלוואות, מימון, אשראי חוץ בנקאי לעסקים הנמצאים בתהליכי צמיחה לצרכי הגדלת מקורות האשראי ולקבלת תזרים מזומנים.