רישיון ומיסוי בעת התקנת שלטים

פרסום של שלט או מודעה מחייב אישור או רישיון מהרשות המקומית על פי חוקי העזר של הרשויות. הרישיון ניתן עד ה-31 בדצמבר של אותה שנה וצריך לחדשו כל שנה.

הרישיון שניתן הינו אישי לכל שלט ואינו ניתן להעברה משלט לשלט ואינו תקף עם שינוי בעלות או שליטה בעסק. כל שינוי בשלט מחייב אישור מהעירייה/ רשות מקומית.

הגדרת שילוט ופרסום (על פי חוק)

שלט – הודעת דבר לרבים המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהות של העסק או של השירות או כל פעילות אחרת. ההודעה מוצגת בדרך של כתב, דפוס, הדבקה וכיוצא בזה לרבות כל האביזרים ומתקני הנשיאה של ההודעה.

פרסום – הודעת דבר לרבים במקום ציבורי, המוצגת דרך הפצה, הדבקה, הצגה, הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או כיוצא באלה על ידי מסירת תוכנו בכתב, בדפוס, בתמונה, בציור או בכל דרך אחרת.

אגרת שלטים

חיוב האגרה הינו שנתי או חצי שנתי והמחירים מחושבים לפי מ"ר וכוללים את המתקן או המסגרת שעליו מוצב השלט. תשלום האגרה משתנה מרשות לרשות, רשויות רבות נוהגות לעגל את מידת השלט כלפי מעלה כך שיוכלו לגבות תשלום גבוה על שלט קטן יחסית.

כמו כן, בעלי עסק מתבקשים לשלם אגרה גם בגין שלטי אזהרה , שלטי הכוונה ושלטי אינפורמציה שהחוק מחייב להציבם ונמצאים בתוך הבניין (כגון, שלטי יציאות חירום, שלטי שירותים ועוד). ניתן לנהל דיון עם נציגי הרשויות לגביי גודל התשלום של שילוט הפנים, התשלום איננו חד משמעי וניתן לנסות להוריד את מחיר השלטים.

מיקום השלט משפיע על התעריף הנגבה מהרשות, צריך לעשות הבחנה בין פרסום של מודעה לבין פרסום שלט הכולל רק את שם העסק. הרשויות נוטות לחייב שלטים עם שם העסק כמודעות המשלמות תעריף יקר יותר.

תקינות השלטים

השלטים חייבים להיות מתוחזקים, תקינים ועשויים מחומרים העמידים בפני פגעי מזג האוויר. במידה ובעל השלט לא יתחזק את השלט כראוי, העירייה רשאית לפרק את השלט.

שלטים מוארים חייבים להיות מצוידים במפסק פחת ומערכת החשמל שלהם צריכה להיות מוסתרת. מערכת התאורה חייבת לעבור ביקורת של חשמלאי מוסמך שימסור אישור תקינות השלט. האישור יועבר על ידי בעל השלט לעירייה.

אין להתקין שלט ללא רישיון שילוט, בעל עסק שיציב שלט ללא רישיון וללא תשלום האגרה צפוי לקנס. אם העבירה תימשך, בעל העסק יקבל קנס נוסף לכל יום נוסף.

במידה והשלט הפסיק למכור את המוצר או השירות המצויינים בו, על בעל העסק להסיר את השילוט תוך 30 יום ממועד סיום התוקף של השירות/ המוצר.

נהלים לבקשת רישיון לשלטים

להלן מספר נקודות המשותפות לרשויות המקומיות בעת בקשת רישיון:

• ראשית, כל בעל עסק המעוניין להציב שלט מתבקש להגיש טפסים למחלקת רישוי עסקים. את הטפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של כל עירייה או במידת הצורך ניתן להתקשר למהנדס העירייה בכל רשות ולבקש את הטפסים.

• הטפסים צריכים לכלול את שם העסק, טלפונים ליצירת קשר, תרשים של השילוט, פרטים מפורטים על השלט עצמו: סוג, צורה, תוכן, חומרים שממנו הוא עשוי ומידותיו.

• בנוסף, יש לצרף את פרטי המתקין, פרטי יצרן השילוט, מפרט טכני של המתקן או המסגרת שעליו יוצב השלט.

• בשלטים מוארים צריך לצרף אישור מחשמלאי מוסמך לטפסי הבקשה.

• מהנדס העירייה ימליץ האם לתת רישיון או לסרבו, לבטלו או לשנותו.

קריטריונים במתן רישיון לשלטים

• השלט חייב להיות תואם לעיצוב הארכיטקטוני של הבניין ואחיד עם יתר השלטים בבניין.

• השלט יהיה צמוד לבניין בו נמצא ולא יסתיר חלקים ממנו.

• השילוט יוצב בקומת הקרקע בלבד. עסקים הממוקמים בקומות העליונות יפרסמו את עצמם בשלט מרוכז בכניסה לבניין.

• השלט צריך להיות בשפה העברית או בשפה הערבית בהתאם לשיעור דוברי השפה בשכונה שבה הוצב.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים