מהם היתרונות בפינוי פסולת בניין

בעבודות שיפוצים ובניה, הריסת מבנים ואסונות טבע (כגון רעידות אדמה ושטפונות) מצטברים חומרים שונים המזהמים את הסביבה, פסולת בניין ופסולת תעשייתית.

בעזרת ציוד המתאים לפינוי הפסולת, כגון שרוולים ומכולות לפינוי פסולת, ניתן להעביר את הפסולת לאתרי הטמנה מורשים ולהימנע מפגיעה בנחלים, בשמורות טבע, בשטחים פתוחים, בבעלי החיים המתגוררים באזור שבו מתבצעות עבודות השיפוצים, בתושבים המתגוררים בסביבה ובקבלנים עצמם.

העברת פסולת בצורה מסודרת לאתרי הטמנה מורשים ומוסדרים מראש, מונעת קנסות מהרשות המקומית וכן את עצירת עבודות השיפוצים על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

בנוסף, באמצעות פינוי פסולת בניין לאתרי הטמנה תוכלו למנוע סכנות רבות כתוצאה מהחומרים הנפלטים במהלך עבודות הבניה כגון, זיהומים המחלחלים באדמה ופגיעה במקורות המים הטבעיים.

במהלך עבודות השיפוצים נפלטים חומרים דליקים ומסוכנים העלולים לגרום לשריפות ולזהם את האוויר, כולל מוצרי נייר שונים, עצים, חומרי איטום, צבעים, מתכות שונות ועוד.

פינוי חומרים מסוכנים מתבצע באמצעות מכולות אטומות המתאימות לנקודות ההבזקה של החומרים המסוכנים: גזים, נוזלים ומוצקים דליקים, חומרים רעילים, חומרים רדיואקטיביים ותערובות חומרים ולאחר מכן הם מועברים לאתרי הטמנה מורשים.

כדי לעזור בשמירה על הסביבה ולחסוך בעלויות לקבלנים, חלק מהקבלנים מפנים את הפסולת לאתרי מיחזור או מזמינים חברות המתמחות במיחזור לפנות את הפסולת למיחזור. ניתן למחזור מוצרי נייר, פלסטיק, בדים, גומי, זכוכית, מתכות ועצים.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים